Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

toprak | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Toprağa dönüyoruz

Toprağa dönüyoruz

Eğer gelişmiş ülkeler bile iklim değişikliği ve bunun getireceği felaketletlerin tehdidi altında ise kuşkusuz bizim gibi daha az gelişmiş ülkelerin karşı karşıya olduğu tehdit iki kat daha fazladır. Genel olarak toprağın başına gelecek felaketler ve özel olarak ahmak...