Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

yüzük | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Üç Yüzüğün Hikayesi

Üç Yüzüğün Hikayesi

Yahudiler, Musa bin Meymun’u Ortaçağ’ın en büyük düşünürlerinden biri olarak görürler. İbn Rüşd’ün öğrencisi olan İbn Meymun; hocasının akılcı düşüncesini benimsemiş ve Musevi dinini yorumladığı tüm kitaplarında onun bu düşüncelerinden ilham almıştır. En önemli ve...