Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

ziyad Itani | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Yaşananlar buzdağının görünen kısmı

Yaşananlar buzdağının görünen kısmı

‘Tüm Lübnanlılar Ziyad Eytani’den özür diliyor, beraat etmesi de yetmez.’ 2 Mart’ta söylenen bu çarpıcı cümle, Lübnan İçişleri Bakanı Nihat Meşnuk tarafından bir tweetle duyuruldu ve 23 Kasım 2017’den beri İsrail’e casusluk yapmakla suçlanan, sevilen ve entelektüel...