Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Tahriru’ş-Şam Doğu Guta’dan ayrılıyor | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Halk protestoları, Şam’ın Doğu Guta’da en büyük iki grup arasında devam eden anlaşma Guta’da istenmeyen örgüt olan Heyetu Tahriru’ş-Şam’ın kalan milisleriyle kuzeye gitmesi ya da bölgedeki diğer muhalif askeri gruplara karışması çağrılarının ortasında bıraktı.

Heyetu Tahriru’ş-Şam (HTŞ) maruz kaldığı baskılara cevap verdi. Kendisini fesh edip orada kalan aktif grupları ile orta kesim grupları içine alan tek bir yapı altında toplanacağını ilan ederek “yaralı halkımızın acılarını gözeterek öncelikli ilkeleriyle devrimin devam etme zorunluluğuna imanımız vardır… halkımızın sivil faaliyetlerden isteklerine cevaptır” ifadelerini kullandı.

HTŞ bölgede ateşkesin maruz kaldığı ihlallerin sorumluluğunu örgütün üstlenmesinin ardından kendisini fesh etmesine yönelik halk taleplerini Salı gecesi yayınladığı açıklaması ile gizlemiyor. Önceki gün Kafar Batna’dan örgüt unsurlarını uzaklaştırmaya kadar bazı Guta bölgelerinde özellikle geçen Cuma Guta’da kitleselleşen halk gösterilerinde ortaya çıkan direnişin her zamankinden daha fazla olduğu bir hakikattir.

Feylaku’r Rahman örgütünün karargahlarını kontrol altına almalarına sebep olan iki ay önce Ceyşü’l-İslam’ın uyguladığı askeri operasyonun akabinde Guta’da HTŞ’nin nüfuzu azalıyor. Ceyşü’l-İslam’ı destekleyen bir takım aktvistlerin söylediğine göre bu, geçen hafta HTŞ unsurlarıyla çatışan Feylaku’r Rahman’ın tekzip ettiği bir suçtur.

Etkisinin azalması ışığında HTŞ aleyhtarı halk gösterileri başladı. Aktivist Vail Abdulaziz Şarku’l-Avsat’a “yerel toplulukların HTŞ ideolojisini reddederek onu bölgede yabancı olarak gördüklerine dikkat çekerek gerçekte Feylaku’r-Rahman’a değil HTŞ/Nusra’ya direniyorlar. Bu durum özellikle Kafar Batna, Arbin, Eşari ve Hazze’de onlara karşı gösterilerin çıkmasına sebep oldu” dedi.

Abdulaziz “eskiden HTŞ insanların ona karşı tutumlarını ilan etmelerine mani olan bir kuvvete sahipti. Fakat Ceyşü’l-İslam’ın karargahları ve oluşum noktalarının büyük bir kısmını ele geçirerek bazı unsurlarını öldürdüğü operasyonundan sonra güvenlik ve baskın gücü kalmadı. Guta’da örgüt olarak varlığını yitirdi. Unsurları bazı bölgelerde sığınmacı kalıntılara dönüştü.

Örgüt Guta’da rejime karşı iki çatışma noktasını kontrol ediyor. Ve Feylaku’rrahmanın kontrolü altında olan bölgeler ve Harista’da Ahraru’ş-Şam ile ortak bölgelere göre orta kesimde bulunmasından istifade ediyor.

Aynı zamanda aktvistler Nusra’nın kalıntıları Feylaku’r Rahman’ın yanında güvenli bir sığınak bulduğunu söylüyordu. Ceyşü’l-İslam ve Feylaku’r Rahman arasında Şam Doğu Guta’da ilgili problemlerin çözümü ve her iki taraftan ordu seferberliğinin durması anlaşmasının ardından dün bu defter kapandı.

Her iki taraf son zamanlarda Doğu Guta’da esir olanlar için tutukluların değişimi eylemini gerçekleştirdi. Bu, Guta’da en geniş nüfuza sahip iki örgüt komutanlığı arasındaki toplantıdan saatler sonra oldu.

Guta’da bulunan muhalif kaynak Şarku’l-Evsat’a halkın görüş birliğine vardığı istek HTŞ unsurları ve komutanlarının Guta’dan çıkışı olmasına dikkat çekerek; anlaşma HTŞ unsurlarını istisna etmiyor. Öyle ki onlar hakkında uzlaşıya varılarak kuzeye gitmeleri konusunda ikna edilmeleri veya isteyenin diğer gruplar arasına karışmasını içeriyor dedi. HTŞ’nin dağıtılması ve Guta’daki ateşkes anlaşmasını engelleyen varlığı ile ilgili sayfanın kapatılması kararı alındığı görünüyor.

Diğer taraftan Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü (SOHR) Doğu Guta’da iki aktör olan Feylaku’r Rahman ve Ceyşü’l-İslam’ın bir toplantı düzenlendiğini, aralarında daha önce cevapsız kalan HTŞ’nin durumu hakkında uzlaştıkları noktalar üzerine anlaşma yaptıklarını ifade etti.

Toplantı her iki tarafın savaşçıları arasında en az 180 kişinin ölümüne sebep olan geçen Nisan ayında başlayan şiddetli çatışmalardan sonra yapıldı.