Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

TBB’den Amerikan Barolar Birliğine mektup | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

TBB’nin Amerikan Barolar Birliğine gönderdiği mektupta, “Bu, ‘Hukukun üstünlüğünü tanımayız, üstünlerin hukukunu dayatırız’ yaklaşımıdır” denildi. AA