Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Teröre karşı Pakistan’dan bir fetva…. Yeni bir şey mi? | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Cihat eylemi olduğu bahanesiyle intihar eylemlerinin dinen haram olduğuna dair bir fetva yayınlandı, bu fetva gerçekten de bu şeytani eylemleri durdurabilir mi?

Terör faaliyetlerine istenilen meşruiyet kazandırılırken, terörist grupların teorisyenleri, Kuran-ı kerim, hadis veya seleflerin metinlerine dayanan fıkhi hükümlere ve tartışmalara dayanır.

Bu konu, bir yandan resmi ve yarı resmi dini kurumlar ve din alim ve bilginleri, diğer yandan da Kaide, Taliban, Ensaru’ş Şeria, Ensar-ı Beytu’l Makdis, DEAŞ, Libya İslami mücahitleri, Mısır Şükrü Mustafa Grubu (Tekfir ve Hicret Cemaati) ve Suudi Arabistan’da Muhtesip Cemaat ve Cüheymaniler türü terörist grupların teorisyenleri arasında, uzun süredir tartışma konusu olmuştur.

Mısır’ın El Ezher Üniversitesi ve Suudi Arabistan’ın Yüksek Alimler Konseyi’nin El Kaide ve DEAŞ ve benzeri din adına suç işleyen örgütlere karşı bir çok fetva yayınladıklarını biliyoruz, ama bu fetvaların istenilen etkiyi yarattıklarından şüpheliyiz.

Fetvaların istenilen etkiyi yaratmaması resmi din adamlarının çalışmalarını durdurması anlamına gelmediğini özellikle vurgulamak istiyorum.

Her şeyden önce, alimlerin bu çalışması kendileri için bir dini vecibedir ve gereğini yapmaları boyunlarının borcudur, bir, alimlerin katil teröristler karşısındaki ideolojik cephede bulunmaları da bir tür ibadettir, iki.

Birkaç gün önce, Pakistan, intihar saldırılarını reddeden 1800’den fazla Pakistanlı alimin fetvasını içeren bir kitap hükümet tarafından kutlamaya yakın bir havayla ilan edildi. Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, “Bu fetva ılımlı Müslüman toplumun istikrarı için güçlü bir temel oluşturuyor” dedi. Pakistanlı alimler “Hiçbir birey ya da grup, cihad ilan etme yetkisine sahip değildir” dedi ve “İntihar bombaları temel İslami öğretilere aykırıdır ve bu nedenle haramdır mealinde görüş belirtti. Kitap, Pakistan devleti İslam Uluslararası Üniversitesi tarafından kaleme alınmış ve Pakistan Cumhurbaşkanının İslamabad’da katılacağı törenle tanıtılacaktır. Acaba, bu kitap, Hakkani, Pakistan Taliban’ı, Afganistan Taliban’ı, Leşker Tayyibe ve diğer örgütlerin katilleri nezdinde etkili olur da, katiller bu fetva sayesinde insanlara karşı intihar bombacılığını bırakır mı?

Konuyu başka açıdan ele alalım, problem, intihar bombacılığı yapma ve benzeri herhangi bir faaliyet mi? Yoksa kendisini ve etrafındakileri feda eden gencin zihnine sokulan öğretinin kendisi mi?

Asıl sorun, dini söylemin, sadece Pakistan’da değil, başka yerlerde de, yüzleşmediği ve karşı karşıya gelmediği, ancak bu insanlara zaviyelerde, evlerde, bazı camilerde, okullarda ve meclislerde genç erkek ve kadınlara aşılanan hilafet, hakimiyet ve cihat hakkında kapkara zehirlerle beslenen “kavramlar” dır…

İşte bu hastalığın asıl kaynağı budur.

Radikalizmi engellemek için sarf edilen her çaba teşekkürlerle karşılanacaktır, şüphesiz, fakat yapılan şeyleri de abartmamalıyız.

Konunun etrafında geziniyoruz ama bir türlü sadede girip ana konuyu ele almıyoruz!