Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Trump yönetiminden göçmenlik politikasında ‘reform’ talebi | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

ABD Başkanı Trump, Kongre’ye bir mektup göndererek, yönetimin Kongre’den göçmenlikle ilgili talep ettiği “reformları” iletti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin güney sınırına duvar inşa edilmesini, ülkede ebeveyni olmayan çocukların geldikleri ülkelere geri gönderilmesini öngören ve sığınma hakkı düzenlemelerine sınırlama getiren taleplerini Kongre’ye bildirdi.

Trump, göçmenlik politika ve prensiplerini eklediği, Kongre’ye hitaben yazdığı mektupta, tüm ilgili bakanlık ve kurumlara ABD’nin ekonomi ve ulusal güvenliği için gerekli incelemeleri yaparak ihtiyaç duyulan yasal değişiklikleri tespit etmelerini istediğini belirtti.

Kurumların, ülkenin göçmenlik yasalarında birçok açık, gereksinimleri karşılamayan ve kolayca suistimal edilebilecek yasalar tespit ettiğini ifade eden Trump, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Bu bulgular Çocuk Girişleri için Ertelenmiş Eylem kapsamındaki kişilerin durumuna ilişkin herhangi bir yasaya eklenecek olan reformların çerçevesini teşkil etmektedir. Bu reformlar olmaksızın ABD çalışanlarına ve vergi mükelleflerine ciddi ve adaletsiz yükler getiren yasadışı göçmenlik ve göç zinciri devam edecektir.”

Göçmenlik başvuru ve işlem ücretlerine zam talebi

Trump yönetiminin çerçevesini belirlediği göçmenlik politika ve prensiplerinin başında Meksika sınırına duvar örülmesi talebi geliyor.

Trump, Kongre’den Meksika sınırına örülecek duvar için fon sağlanmasını, Kongre’nin İç Güvenlik Bakanlığına göçmenlik işlemleri ile ilgili ücretleri artırma ve toplanan ücretin bir kısmını Meksika duvarı ile güney sınırındaki altyapı çalışmalarına harcama yetkisi vermesini talep ediyor.

Trump ayrıca ABD’nin kuzey sınırında altyapı güvenliğinin daha da güçlendirilmesini istiyor.

Çocuk göçmenlere sınır dışı talebi

Trump, ülkeye yasadışı olarak sokulmuş sahipsiz çocukların daha önce geçirilmiş bazı yasalar çerçevesinde ABD’de kaldığını, bu yasaların da suistimal edilerek güneyden ülkeye sokulan çocukların sayısının gün geçtikçe arttığını tespit ettiğini kaydetti.

Bu noktada söz konusu yasalarda değişiklik yapılmasını talep eden Trump, ABD’de ebeveyni veya bakacak kimsesi olmayan çocukların geldikleri ülkelere geri gönderilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılmasını istiyor.

Sığınma hakkı talebine sınırlama

Mektupta, yönetimin, sığınma hakkı yasalarında da önemli açıklar bulduğu kaydedilerek, 270 bin sığınma hakkı talep başvurusunun beklediği, 250 bin başvurunun ise ilgili makamlarca incelenmekte olduğu belirtildi.

Sığınma hakkı yasalarındaki sistematik açıkların kapatılması istenen mektupta sığınma hakkı başvuru standartlarında kısıtlamaya gidilmesi ve mülakat kabul şartlarının ağırlaştırılmasını talep ediliyor.

Ayrıca asılsız ve sahte nedenlerle sığınma hakkı talebinde bulunanlar hakkında cezai işlem uygulanması ve başvuranın derhal sınır dışı edilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılması talebinde bulunuluyor.

Sınırlarda tutuklama ve geri çevirme süreçlerinin de hızlandırılması için kaynak ve personel artırımı dile getirilen mektupta 370 göçmenlik hakimi, bin göçmen ve gümrük savcısının daha istihdam edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Kabul edilemez yabancı kapsamının genişletilmesi

Trump yönetimi ayrıca bazı sabıkalılara uygulanan “kabul edilemez yabancı” uygulamasının kapsamının genişletilerek “çete üyesi olmak”, “kimlik hırsızlığı,” “dolandırıcılık”, “aile içi şiddet”, “çocuk istismarı”, “alkollü araç kullanımı”, “tecavüz”, “bazı ateşli silahlarla ilgili suçlar” ve “silah kaçakçılığı” gibi suçlardan hüküm giymiş olanların da bu kapsama alınmasını istiyor.

“Dost ülkeler”den sınır dışı talebi

Yönetim ayrıca mektupta, üçüncü ülkelerden “ABD’nin dostu” ülkeler aracılığıyla ABD’ye girmeye çalışan ancak ABD’nin kabul etmek istemediği şahısların söz konusu dost ülkelerden de sınır dışı edilmesi için İç Güvenlik Bakanlığının bu ülkelere yardım sağlamasının önünün açılmasını talep ediyor. AA