Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Trump’ın uluslararası anlaşmalara tepkisi | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

ABD Başkanı Donald Trump göreve geldiğinden bu yana ABD’yi birçok uluslararası anlaşmadan çekti ya da çekilmekle tehdit etti.

Trump yönetiminin ABD’yi “tutarsız politikaları” gerekçe göstererek, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin uluslararası göçmen ve mülteci durumunu iyileştirme ile ilgili bölümünden çektiği bildirildi.

Açıklamada, “BM misyonumuz bugün, ABD’nin Göçle İlgili Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne katılımını sona erdirdiğini bildirdi. New York Bildirgesi, ABD ile Trump yönetiminin mülteci ve göçmen politikalarıyla çelişmekte olan pek çok hüküm içermektedir. Sonuç olarak Başkan Trump, 2018 yılında BM’de uluslararası bir mutabakat sağlanana dek, sözleşme sürecine ABD’nin katılımının durdurulmasına karar verdi” ifadelerine yer verildi.

1 Haziran’da Trump, ABD’nin 2015 yılında 195 devletin katıldığı iklim değişikliği konusundaki Paris Anlaşması’ndan çekilmesi kararını almıştı.

Trump, Asya-Pasifik bölgesinde 11 ülke ile 2015’te imzalanan ve küresel ekonominin yüzde 40’ını oluşturan Trans-Pasifik Ortaklığı’ndan (TPP) çekilerek, bunun yerine ikili görüşmeler talep etti.

Donald Trump, İran ile 6 ülke arasında (ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve Almanya) Tahran’ı anlaşmanın ruhuna saygı göstermemek ve Ortadoğu’nun istikrarını bozan faaliyetlerini sürdürmekle suçlayarak, Temmuz 2015’te imzalanan nükleer anlaşmayı eleştirdi.

Ayrıca Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’na (NAFTA) ve diğer ticaret anlaşmalarına meydan okuyarak serbest ticareti sorguladı. 1994’den beri Amerika, Kanada ve Meksika’yı kapsayan geniş serbest ticaret bölgesi olan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’na (NAFTA) yeni müzakereler başlattı.