Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Tunus muhalefeti, siyasi sahneyi yeniden şekillendirme çağrısı yaptı! | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Tunus’ta beş muhalif siyasi parti, Nida Partisi ve Nahda hegemonyasından uzak bir parlamento çoğunluğu oluşturmak amacıyla, tüm siyasi sahneyi yeniden şekillendiren ‘geniş bir Cumhuriyetçi cephe’ kurulması çağrısı yaptı.

Tunus Cumhurbaşkanı El-Bacı Kaid El-Sibsi, yaptığı basın açıklamasında, Nahda Hareketi’yle olan uyumun zayıfladığını doğruladı. Nahda ile yapılan ittifakın hata olduğunu belirtirken, hareketin tam bir sivil hareket olmadığına dikkat çekti.

Tunus Projesi Hareketi Başkanı Muhsin Merzuk ise, Nahda Hareketi’nin içinde olmadığı ‘Cumhuriyet’ olarak nitelendirdiği siyasi bir cephe kurma çağrısı yaptı. Bunun Nahda ve Nida hareketleri arasındaki ‘aldatıcı’ görüş birliği sebebiyle, gerek parti düzeyinde gerekse parlamento düzeyindeki dengesizlikler olarak bilinen siyasi alanda gelişmek için bir gereklilik haline geldiğini belirtti.

Geçtiğimiz yıllarda ‘Tunus İçin Birlik’ ve ‘Kurtuluş ve Terakki Cephesi’ne yönelik Tunus’taki bazı siyasi koalisyon denemeleri, konjonktürel bir ittifak oldukları ve sadece kendi çıkarlarını temel aldıkları için başarısız olmuştu. Aynı şekilde Tunus Projesi Hareketi de geçtiğimiz dönem 8 siyasi parti toplamayı başarmış ve onları 17 Aralık – Mart 2018 tarihleri arasında yapılması planlanan belediye seçimlerine erteleme çağrısı yapan ortak bir konumda bulunmaya ikna etmişti. Böylece bir baskı kuvveti ve değişiklik oluşturabildiğini göstermiş ve seçimlerde Nahda Hareketi’ni kuşatma ve Nida Partisi ile ittifakını kırmayı amaçlayan geniş bir cumhuriyet cephesi kurulması hususunda çağrısında bulunmuştu.

Bu bağlamda, Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu ile ilgili kaynaklar, görevinden istifa eden Şefik Sarsar’ın yerine aday olan kişiden dolayı Nida Partisi ve Nahda Hareketi arasında anlaşmazlık çıktığını belirtti. Seçim Komisyonu içindeki boşlukların doldurulması için tahsis edilen parlamento oturumunun ertelenmesinin ardında da bu nedenin yattığı ifade edildi. Ayrıca, Nida Partisi bloğu ve parlamentodaki diğer blokların Yüksek Seçim Kurulu Başkan Vekili Enver bin Hasan’ı desteklediği belirtilirken, Nahda Hareketi bloğunun, komite üyelerinden Nebil Bafoun’a destek verdiği açıklandı.

Ayrıca dün, yasaya karşı ‘Göz yummayacağız’ isimli protesto düzenlemek ve yasanın geri çekilmesini talep etmek için parlamento binası önünde, yüzlerce kişi toplandı.

Bu bağlamda Muhalif Demokratik İlerleme Partisi Genel Başkanı Gazi el-Şavaşi, parlamentonun, uzlaşma yasası projesi ile ilgili olarak istişarede bulunmak için Yüksek Komisyon’dan yanıt beklediğini ve istişarenin, uzlaşma konusundaki yasa görüşüne cevap vermediği sürece parlamento oturumunun tutumunun boşuna olacağını belirtti.

Nahda Hareketi’nin parlamento üyesi Menia İbrahim’in yaptığı açıklamada, Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu bünyesinde çözüme gidilmesi ve üyelerinin 3’ünün istifasından sonra boşluklarının doldurması gerektiğini bildirdi.

Temmuz 2015’te Cumhurbaşkanı El-Bacı Kaid El-Sibsi tarafından parlamentoya sunulan Mali ve Ekonomik Uzlaşma Kanunu, muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşlarının güçlü muhalifleriyle karşı karşıya kalmıştı. Bu bağlamda olan protestolar, kanunlarda değişikliğe yol açarken, kanun isimleri ise, “Çalışanlarla Uzlaşı Yasası” veya mali davalara karışmış yaklaşık bin 500 çalışanı kapsayan “İdari Uzlaştırma Yasası” olarak değiştirildi.