Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

‘Tunus sonu bilinmeyen bir krize gidiyor’ | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Nida Tunus Partisi Siyasi İşler Başkanı Burhan Besis, Tunus’taki siyasi aktörlerden Nahda Hareketi ve Nida Tunus partilerinin de aralarında bulunduğu beş siyasi parti ile ülkenin önde gelen sendikalarının katıldığı Kartaca 2 Anlaşması’nda tarafların Başbakan Yusuf Şahid hükümetinde “köklü veya kalıcı bir revizyon” üzerinde ihtilafa düşmesiyle patlak veren siyasi krizi AA muhabirine değerlendirdi.

Tarafların Kartaca 2 Anlaşmasındaki ihtilafının “Tunus’un geleceğini tehlikeye attığı” yorumunu yapan Besis, “Mevcut siyasi krizin boyutu klasik siyasi manevralarla üstesinden gelinemeyecek kadar derin ve tehlikeli. Tunus sonu bilinmeyen bir krize gidiyor.” dedi.

Nida Tunus Partisi ve Tunus’un en büyük sendikası Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (UGTT) başını çektiği grup Kartaca 2 Anlaşması sonunda, Şahid’in kabinesinde başbakan dahil “köklü bir revizyon” gerektiğini savunurken, Nahda Hareketi’nin liderlik ettiği Tunus’ta iş dünyasının çatı örgütü Tunus Ticaret ve Zanaat Sendikası (UTICA) ile Tunus Çiftçi ve Balıkçılar Birliği’nin (UTAP) yer aldığı ikinci grup, istikrara zarar vereceği gerekçesiyle Şahid hükümetinde “kısmi revizyon” görüşünü savundu.

Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, tarafların ihtilafı üzerine Kartaca 2 Anlaşması’nı süresiz askıya aldığını açıklarken, Nida Tunus Partisi, parti içinden gelen Başbakan Şahid’e ve uzlaşı hükümetine eleştirilerinin şiddetini artırdı.

Başbakan Şahid de dün akşam kameraların karşısına geçerek, Cumhurbaşkanının oğlu aynı zamanda Nida Tunus Partisi Lideri Hafız el-Kaid es-Sibsi’yi partiyi bitirmek ve ülkede siyasi kriz çıkarmakla suçlayarak açıkça meydan okudu.

Sendika sokağa inebilir

Nida Tunus’un parlamentoda Şahid hükümeti için güvenoyu talep etme çağrısı yapıp yapmayacağına ilişkin soruyu cevaplarken, “meselenin parlamentodaki aritmetik hesapların” ötesinde olduğunu belirten Besis, Nahda Hareketi’nin başında olduğu partilerin krize duyarsızlığı karşısında durumun daha feci olduğu yorumunu yaptı.

Nahda Hareketi’nin Şahid’in ulusal uzlaşı hükümetini “ülkenin yüksek çıkarı ve Tunus’un istikrarının sürmesi” gerekçesiyle savunmasına değinen Besis, “Siyaset niyet değil sonuçtur. Nahda’nın tutumu, siyasi partileri ve sivil toplum temsilcilerini böldü. Ülkedeki siyasi ve sosyal uzlaşı atmosferinin açıkça dağılmasıyla neticelendi.” diye konuştu.

Besis, Kartaca 2 Anlaşması’ndaki uzlaşının sağlanamamasıyla ilgili Nahda Hareketi’nin Lideri Raşid el-Gannuşi’yi suçlayarak, siyasi uzlaşının çökeceğini ve UGTT’nin sokaklara inmekle tehdit edeceğini söyledi.

Gensoru dahil tüm seçenekler masada

Nida Tunus partisinden gelen Yusuf Şahid’in liderlik ettiği ulusal uzlaşı hükümetini artık “geçersiz bir hükümet” şeklinde niteleyen Besis, mevcut tartışmanın 2019 yılında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yusuf Şahid’in adaylığının ötesinde olduğunu savundu.

Besis, Şahid’in cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabileceğini ancak “yürütme gücünü arkasına alarak hükümetin seçim siyasetine alet edilmesine karşı” olduklarını belirtti.

Tunus’taki tüm siyasi aktörlerin diyalog çerçevesinde yeniden bir araya gelerek siyasi krizden bir an önce çıkış bulması gerektiğinin altını çizen Besis, “Şahid hükümetine gensoru ve Nida Tunus bakanlarının kabineden istifasının da yer aldığı tüm seçeneklerin masada olduğuna” işaret etti.  AA