Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Türkiye hava ulaşımında aktarma merkezi olacak | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Türkiye’nin 2019’da uluslararası hava trafiğinde önemli bir aktarma merkezi olması amaçlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan “2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nda lojistik ve ulaştırmayla ilgili hedeflere de yer verildi.

Buna göre, Türkiye’nin lojistik alanındaki doğal avantajından en iyi şekilde faydalanılması ve yük taşımacılığında kombine taşımacılık uygulamalarının geliştirilmesiyle demir yolu ve deniz yolu paylarının artırılması ile uluslararası ticaretin kolaylaştırılması, ülkenin rekabet gücünün artırılması temel amaç olarak belirlendi.

Anılan perspektifte, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip bir üretim ve tedarik ekosistemi oluşturulabilmesi için lojistik olanakların kalite, hız, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliğini odağa alan bir anlayışla geliştirilmesi hedeflendi.

Programa göre, ulaştırma modları arasındaki entegrasyon güçlendirilerek kombine yük taşımacılığı uygulamalarının geliştirilmesi temel alındı.

Bu çerçevede itme ve çekme politikalarının bir arada uygulanmasıyla ekonomik getirisi yüksek lojistik merkezler ve iltisak hatlarının tamamlanması, akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaştırılması, kara yolu arz yönlü politikaların sınırlandırılması, ücretli kara yollarında ve köprülerde dinamik fiyatlandırmayla talebin yönetilmesinin önemine işaret edildi.

Türkiye hava trafiğinde aktarma merkezi olacak

Programda, 2019’da gerçekleştirilmesi hedeflenen iş ve işlemlere de yer verildi.

Buna göre, yük trafiğine hizmet edecek şekilde doğru yer ve ölçekte liman kapasiteleri geliştirilecek.

Doğu Akdeniz ve Ege’de büyük ölçekli ana konteyner limanı ve tersane inşa edilmesi yönünde çalışmalara başlanacak, bu yapıların geri sahalarındaki şehirleşme baskısı mevzuat düzenlemeleri ile kontrol altına alınacak. Kombine taşımacılığın geliştirilmesi amacıyla Ro-Ro limanları yaygınlaştırılacak.

Uluslararası hava trafiğinde Türkiye’nin önemli bir aktarma merkezi olması, bu kapsamda İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk etabı ile Çukurova Havalimanı’nın hizmete açılmasıyla transit yolcu pazarından daha fazla pay alınması amaçlanacak.

Diğer taraftan slot tahsisinde adil rekabet ortamının tesis edilmesi ve şeffaflığı artıracak bir mekanizmanın hayata geçirilmesi önceliğini koruyacak.

İkincil mevzuat çalışmaları tamamlanacak

Reel sektörün rekabet imkanının artırılması ve dış ticaretin kolaylaştırılması amacıyla lojistik merkezler ve iltisak hatlarına yönelik olarak ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanacak ve ilgili standartlar, yönetim ve yapım modelleri ile rehber dokümanlar hazırlanacak.

Türkiye’nin komşu ülkelere ve yeni pazarlara erişimini kolaylaştıracak uluslararası taşıma koridorlarında etkinliğinin artırılması ve söz konusu koridorların bütünleştirilebilmesi amacıyla Doğu-Batı ve Kuzey-Güney aksındaki darboğazlar giderilecek.

Bu çerçevede yük ve yolcu taşımacılığında darboğazların giderilmesine yönelik özellikle İstanbul Boğazı geçişinde uygun tren işletmecilik modelinin geliştirilmesi ile İzmir, Samsun, Çukurova, Kayseri-Malatya-Kars kesimlerinde karma trafiğe uygun demir yolu ikinci hat yapımları, elektrifikasyon ve sinyalizasyon projelerine öncelik verilecek.

Ayrıca, yapılacak önceliklendirme dahilinde önemli yük merkezlerine demir yolu iltisak hatlarının yapımına ağırlık verilecek.

Gümrük bilgi sistemleri güçlendirilecek

Ülkenin uluslararası rekabet gücünün artırılması, kaçakçılığın önlenmesi, vatandaşların ve çevrenin güvenliğinin korunması amacıyla, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon artırılacak, gümrük tesislerinin fiziki altyapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecek.

Gümrük bilgi sistemleri güçlendirilecek, ticaret erbabının gümrük işlemleri hakkında bilgiye erişimi ve başvuru koşulları kolaylaştırılacak. Çeşitli kurumlarca gümrük işlemlerinden tahsil edilen ücretler azaltılacak ve gümrük kontrol süreçlerinin etkinliği artırılacak.

Posta sektöründe ise rekabetçi bir ortam sağlanarak sürdürülebilir büyümeye ve istihdama katkı sağlayan hızlı, kaliteli, çeşitli ve güvenilir hizmet sunulacak. AA