Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

“Türkiye’de ilaç pazarı büyüklüğü 7 milyar dolar” | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) ve Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, İEİS’in yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, “Dünyanın en büyük ilaç tüketicileri Amerika, Çin, Japonya ve Almanya. Biz ortalamada bakıldığı zaman 16. sıradayız.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ilaç pazarının 7 milyar dolar büyüklüğünde olduğunu belirten Barut, “2017 yılı rakamlarına bakıldığı zaman Türkiye’deki ilaç satışı IMS verilerine göre 24,2 milyar lira. İlaç kutu satışı ise 2,3 milyar olmuş.” dedi.

Barut, “Endüstrimizde çalışan sayısı şu anda 35 bin civarında, 5 yılda yüzde 18 arttı. Mesela Abdi İbrahim’de 4 bin kişi çalışıyor. 2018 senesinde 500 kişi daha alacağız. Endüstri olarak kapasitemiz arttığı için çalışan sayımızı da artırıyoruz.” diye konuştu.

“Tesislerimiz gelişmiş ülkelerdeki birçok benzerinden daha ileri düzeyde”

Nezih Barut, Türkiye’nin en stratejik sektörlerinden birisi için çalıştıklarının bilincinde olduklarını belirterek “Tesislerimiz gelişmiş ülkelerdeki birçok benzerinden daha ileri düzeyde. Yüksek üretim teknolojisine ve kapasitesine sahip bu tesislerle sanayici olarak sektörümüz ve ülkemiz adına gurur duyuyoruz.” açıklamasında bulundu.

Ar-Ge, üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir vizyonla çalıştıklarının altını çizen Barut, Türkiye ilaç sektörünün oyuncuları ve 100 yıllık bir endüstrinin bugünkü temsilcileri olarak Türkiye’nin ekonomik kalkınması, sanayi dönüşümü hedefi, refahı ve istikrarı için tüm emeklerini, zamanlarını ve sermayelerini ortaya koyduklarını ifade etti.

Barut, Türkiye ilaç sektörünün son yıllarda hayata geçirilen yerelleşme ve teknolojik dönüşüm hamlelerinin odağındaki sektörlerden biri olduğunu kaydetti.

150’den fazla ülkeye ihracat

Barut, “Sağlık Bakanlığımızın önderliğinde yürütülen ilaç sektöründe ithalden imale geçiş uygulamasıyla endüstrimizde ithal ettiğimiz pek çok ürünün yurt içinde üretimi sağlanacak. Bu süreç zarfında yeni teknolojilere yatırım yapıyoruz, kapasite kullanımımızı ve istihdamımızı artırıyoruz. Yerelleşme uygulaması ile doğal olarak, ithalatımız azalacak. Ancak dış ticaretimizdeki iyileşme bununla sınırlı kalmayacak. Zira global firmalarla yaptığımız üretim anlaşmaları aynı zamanda söz konusu ürünlerin ihracatını da içerdiği için ihracatımız da artacak.” diye konuştu.

Ar-Ge, üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir vizyonla hem Türkiye hem de ilaç endüstrisinin geleceği için çalıştıklarını belirten Barut, daha çok Ar-Ge, daha çok yatırım ve daha çok üretimle ek istihdam sağladıklarını, endüstrideki çalışan sayısının son 5 yılda yüzde 18 artarak 35 bine ulaştığını ifade etti.

Bugün ilaçta gelişimin temel lokomotifinin Ar-Ge ve biyoteknoloji olduğuna işaret eden Barut, “Bu konuda çok bilinçli bir şekilde önemli yatırımlar yapıyoruz. Sadece yurt içi pazara ürün sağlamakla kalmıyoruz, ihracatımızı artırmak için de var gücümüzle çalışıyoruz. 150’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı. AA