Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Ürdün’de kısmi kabine değişikliği yapıldı | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz, bugün göreve geldiğinden beri ilk kez hükümette bakan değişikliği yaptı.

Yeni hükümetten 12 bakan çıkarılırken, 9 yeni bakan ataması ve 6 yeni bakanlık kuruldu. Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı bir bakanlık haline getirilerek başına Dr. Azmi Muhafaza getirildi. Gençlik ve kültür bakanlıkları birleştirilerek Dr. Muhammed Ebu Rumman bakan olarak atandı. Tarım ve çevre bakanlıkları entegre edilerek Mühendis İbrahim eş-Şehahede bakan olarak göreve getirildi.

Dr. Rezzaz’ın yapmayı planladığı değişiklik, Kraliyet kararnamesiyle onaylandı. Buna göre, Su ve Sulama Bakanlığı’na Mühendis Raid Muzaffer Ebu Suud, Adalet Bakanlığı’na Dr. Bessam Semir et- Telhuni, İdari ve Kurumsal Gelişimden Sorumlu Devlet Bakanlığı’na Mecd Muhammed Şuveyke, Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı’na Azmi Mahmud Muhafaza, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na Mühendis Fellah Abdullah el- Amuş, Sosyal Kalkınma Bakanlığı’na Besme Musa İshakat, Sağlık Bakanlığı’na Gazi Mennur ez- Zebun, Tarım ve Çevre Bakanlığı’na Mühendis İbrahim eş-Şehahede ve Gençlik ve Kültür Bakanlığı’na Dr. Muhammed Ebu Rumman bakan olarak atandı.

Yeni atanan bakanlar, Amman’daki Hüseyniye Sarayı’nda Kral 2. Abdullah’ın huzurunda yemin etti.