Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Veliaht Prens: Genişletilmiş bütçe ‘Vizyon 2030’ hedefiyle ekonomik finansal istikrarın sağlanmasını amaçlıyor | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman bin Abdulaziz, hükümetin çabalarının merkezinde, ekonomiyi çeşitlendirmek ve mali istikrarı sağlamak için vatandaşların yaşam standartlarını iyileştirilmek, özel sektörü teşvik etmek ve vatandaşlar için daha fazla iş imkanı sunmak olduğunu vurguladı.

2018 mali yılı için devlet bütçesinin ilan edilmesinin ardından bir basın açıklaması yapan Veliaht Prens, “Petrol fiyatlarındaki düşüşün önemli ölçüde azalmasına rağmen geçmiş programların en yüksek bütçesinin ilan edilmesinin, kamu maliyesinin iyileştirilmesine yönelik çabalarımızın açık bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Bütçe, 2030 Vizyonu’na uygun hazırlandı

Veliaht Prens, 2030 Vizyonu çerçevesinde genişletilmiş 2018 mali yılı bütçesinin, özel sektörleri teşvik etme, iş olanakları sağlama, altyapı geliştirme projelerine sağlanan temel hizmetlerin iyileştirilmesine katkıda bulunacağını vurguladı.

Bir sonraki mali yılda kalkınma hedeflerine ulaşmak için kamu organlarının harcamalarının koordine edildiğini ve harcamaların üç ana kaynaktan sağlanacağını ifade eden Selman, genel giderlere ayrılan 978 milyar riyallik (260 milyar dolar) bütçe harcamalarının 50 milyar dolarlık kısmının kalkınma fonları, konut, sanayi ve madencilik projelerinin yanı sıra özel sektör teşviklerini finanse edilmek üzere Ulusal Kalkınma Fonu’na tahsis edileceğini söyledi.

Genel harcamalar 1.1 trilyon riyali

Ekonomi ve kalkınmayı destekleyecek üç sermaye ve yatırım kaynağının, yeni ve mevcut projeleri finanse edilmesi için Kamu Yatırım Fonu’ndan ayrılan bütçenin, bir sonraki mali yılda 83 milyar riyallik (22 milyar dolar) artış sağlaması beklendiğini aktaran Veliaht Prens, genel harcamaları 2018 yılında yaklaşık 1.1 trilyon riyali (yaklaşık 270 milyar dolar) bulduğunu belirtti.

Suudi hükümetinin, ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve vatandaşların yaşam standartlarını iyileştirmek için elinden gelen her şeyi yapacağını vurgulayan Veliaht Prens, 2018 yılında tahmini toplam sermaye harcamalarının büyük bir bölümünün yani yaklaşık 338 milyar Suudi riyalinin (90 milyar dolar) Kamu Yatırım Fonu ve 133 milyar riyalinin (35.5 milyar dolar) Ulusal Kalkınma Fonu’na aktarılacağını ifade etti. Veliaht Prens ayrıca, bir miktar sıçrama oluşturabilmek için bütçeden sermaye harcamalarına 205 milyar riyal (yaklaşık 55 milyar dolar) ayrıldığını ekledi.

Prens Muhammed, Kamu Yatırım Fonu harcamalarının önümüzdeki yıl ekonomik gelişim, vatandaşlara daha fazla iş olanağı sağlanması ve özel sektörde yeni yatırım alanları açılmasına yardımcı olacağını söyledi.

Bütçede konut inşası için ayrılan miktarın, 700 bin konuta yüksek hızlı internet kullanımı sağlayan fiber optik ağlar gibi telekomünikasyon hizmetlerini de içerdiğine işaret etti.

Bütçenin yüzde 50’si petrol dışı gelirlerden

‘Suudi Arabistan 2030 Vizyonu’ çerçevesinde ekonomik reform programlarının somut sonuçlar elde etmeye başladığına işaret eden Prens, bu yılın bütçesinin yaklaşık yüzde 50’sinin ‘yeni petrol dışı gelirler’ de dahil olmak üzere petrol dışı kaynaklardan ve borçlanma senetlerinin tahsilinden finanse edileceğini söyledi.

Hükümetin en etkili ve gelişmiş iş metotlarının benimsediğini ifade eden Veliaht Prens, tüm bakanlıklar ve devlet kurumlarının verimliliği artırmaya ve fonlar sağlamaya özen gösteren çabalarını övdü.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman açıklamasında, “Bu gelişmeler, bu çerçevede kaydedilen ilerlemenin somut kanıtıdır. Mali sürdürülebilirlik ve ekonomik çeşitlilik arayışı içinde olmamızın altını çiziyor ve bu yolla bir ana gelir kaynağına bağımlılığımızı azaltmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cari açık yüzde 25 azaldı

Harcamalarının artmasına rağmen, mali yıldaki cari bütçe açığının bir önceki mali yıla göre yüzde 25 azaldığını ifade eden Veliaht Prens, hükümetin, gelecek yıl bütçe açığını azaltmayı, bütçenin büyümesine ve genişlemesine rağmen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’yı (GSYİH) yüzde 8’in altına indirmeyi hedeflediğini belirtti.