Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Washington ile Brüksel terörle mücadelede ortak adımlar atıyor | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Avrupa Parlamentosu, bu yılın başından beri güvenliğe ilişkin birçok dosyayı gündemine aldı. Parlamento son olarak Avrupa Polis Teşkilatı (EUROPOL) ve Avrupa Yargı Kurumu (EUROJUST) gibi kanunları yürütme alanında yetkili kuruluşlara finansal ödeneklerin artırılmasını görüştü.

Avrupa Parlamentosu’nun muhafazakâr kanadından Bütçe Komisyon Başkan Yardımcısı’nın gündeminde 2018 yılına ilişkin bütçe konusunda yapılan anlaşmalar vardı. Başkan yardımcısı, terörle ve organize suçlarla mücadele çabaları çerçevesinde Parlamento’nun AB güvenlik ve adalet kurumlarına finansal ödenekleri artırmaya karar verdiğini belirtti.

Yayınlanan bildiride, Parlamento’nun bu yılın başlarında Avrupa yasama organlarını öncelikleri arasına aldığı bilgisi yer aldı. Bildiride Parlamento ve Avrupa Bakanlar Konseyi arasında üzerinde anlaşmaya varılan bütçenin gözden geçirildiği belirtilirken “EUROPOL ve EUROJUST gibi terör, organize suçlar ve diğer ciddi tehditlerle mücadelede önemli bir rol oynayan ve kanun yürütmekle yetkili kuruluşların çalışmalarının güçlendirilmesini ihmal etmedik” ifadeleri kullanıldı.

Güvenlikte işbirliği hamleleri

Washington ve Brüksel, terörizm finansmanı ve kara para aklamayla mücadelede yapılan işbirliğine dikkat çekti. Taraflar, sosyal medyanın terör amaçlı kullanılmasının önüne geçebilmek için özel sektör ve sivil toplum da dâhil ilgili birçok kurum ve kuruluşla görüşmelerde bulunulduğunu açıkladı. Bu bağlamda Avrupa konuyla ilgili yürütülen mücadele çabalarının artırılması konusunda Avrupa Birliği İnternet Forumu şemsiyesi altındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Taraflar, gerek AB gerekse ABD’nin yasal hükümleri uyarınca kanun yürütme yetkililerinin kanıtlara erişiminin sağlanmasının önemini görüştü. Nihayetinde yasama ve yargıdaki gelişmeler hakkında düzenli diyaloğu sürdürme kararı aldı. Bir sonraki bakanlar toplantısının Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da, gelecek yılın ilk yarısında yapılması kararlaştırıldı.

Güvenlik alanındaki işbirliği, Avrupa Konseyi’nin de gündemindeydi. Konsey, kısa süre önce konuya ilişkin on birinci raporunu yayınladı. Raporda, AB vatandaşlarının terör tehditlerine karşı korunmasını sağlamak için alınan çeşitli önemlere yer verildi.

Avrupa Birliği Güvenlik Komiseri Julian King yaptığı açıklamada “Hiçbir risk yok diyemeyiz. Ancak teröristlerin işini zorlaştırmak ve saldırıları durdurmak için daha fazla adım atabiliriz. Konunun tamamına ilişkin bilgi Komisyon’un yeni raporunda bulunuyor ifadelerini kullandı.

King ayrıca “Güvenlik, mevcut Komisyon’un 2014’ten bu yana birliğin yürütme organlarının başlıca gündem maddesidir” açıklamasında bulundu.