Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Yedumi: Islah Partisi’ni olduğu gibi tanıttık. Bazılarının onu şeytanlaştırdığı, gerçekleri çarpıttığı gibi değil | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Riyad: Abdulhadi Habtor

Yemen Islah Partisi Genel Başkanı Muhammed el-Yedumi, partisinin bölgede ve Yemen’de yaşanan değişiklikleri kapsamlı bir şekilde değerlendirdiğini açıkladı.

Şarku’l Avsat’a konuşan Yedumi, Suudi Arabistan Veliaht prensi Muhammed bin Selman ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Şeyh Muhammed bin Zeydan arasındaki son görüşmenin olumlu olduğunu söyledi. Yedumi, “Islah Partisi’ni olduğu gibi tanıttık. Bazılarının onu şeytanlaştırdığı, gerçekleri çarpıttığı gibi değil” dedi.

Yedumi, partisinin İhvan-ı Müslimin gibi uluslararası siyasi bir oluşumla irtibatı olduğu ithamını reddederek partisinin Yemen’e özgü ulusal bir oluşum olduğunu söyledi.

Muhammed Yedumi Islah Partisi’nin basında en az görünen liderlerinden biri. Husi milislere karşı koymada Koalisyona karşı bir gevşeklik gösterdiği konusunda eleştirilere cevaben “Islah Partisi’nin darbe karşısındaki tutumunu ve fedakarlıklarını inkar etmek zor. Parti tüm imkanlarını ve gücünü meşru bir şekilde ortaya koydu. Binlerce Islahçı tarafından doldurulan Husi nezarethaneleri, hala onların kahramanlıklarına şahitlik ediyor” ifadelerini kullandı.

Yedumi, Şarku’l Avsat’a verdiği ropörtajda Güney Yemen sorununda partisinin tutumu, Abdullah Salih öncesi ve sonrası konuların da görüşlerini açıkladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile BAE Veliahtı ile toplantınız nasıl geçti? Bu görüşmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Öncelikle Suudi Arabistan Veliaht Prensine bu görüşme için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten görüşme kardeşçeydi ve olumluydu. Partimizi olduğu gibi tanıttık. Birilerinin onu şeytanlaştırdığı ve çarpıttığı gibi değil. Karışıklığın giderilmesine odaklanan toplantı kuşkusuz meşru yönetimi destekleyen tarafların birliğini güçlendirecek yapıcı ve üretken toplantılar için bir başlangıç olacaktır. Ve şunları söyledik; üçüncü tarafın bizler hakkında konuşmasındansa tarafların yüzyüze görüşmesi daha hayırlı olacaktır.

Siz gerçekten BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş’a İhvan-ı Müslimin ile irtibatınızı kopardığınızı açıkladınız mı?

Islah Partisi, kökleri Yemen topraklarından neşet etmiş siyasi bir partidir. Bu oluşumun fikirleri ve yöntemi tarihdeki Islah hareketine uzanır. Ulusal ıslah hareketine tabi olmak partinin varlığının ve siyasi nüfuzunun temelidir. Partimiz, fikirlere ve oluşumlara açık bir partidir. Aynı zamanda Yemen dışındaki siyasi partilerin ülkenin içişlerine karışmasına izin vermez. Diğer Yemen siyasi güçlerinde olduğu gibi.

Daha önce defalarca vurguladığımız gibi Islah Partisi’nin İhvan-ı Müslimin ile herhangi bir siyasi ya da örgütsel ilişkisi yoktur. Siyasi bir parti olarak Islah partisinin öncelikleri Yemen ulusunun öncelikleridir. Bütün çabası, Yemen’deki diğer siyasi aktörlerle birlikte Yemen’i içinde bulunduğu çukurdan çıkarmak ve siyasi yürüyüşüne yeniden döndürmektir.

Islah Partisi, Koalisyon’un meşru Yemen hükümetini desteklemesine nasıl bakıyor? Ayrıca Husi milislerinin yayılmacılığı konusunda tutumunuz nedir?

Daha önce Islah Partisi Yemen Devlet Başkanı Abdülhadi Mansur’un Yemen’in kurtarılması için yardım talebini kabul eden Koalisyon güçlerinin “Kararlılık Fırtınası” ve “Umut İadesi” adında düzenlediği operasyonlara desteğini açıklamıştı. Islah partisinin Arap Koalisyonu konusunda tutumu açıktır. O, Suudi Arabistan’ın ve BAE’nin meşru hükümete ve halka verdiği desteği takdir etmektedir. Husi milislerinin Yemen’i Arap dünyasından çıkarıp İran’a bağlama projesi ve Körfezde ve dünyada istikrarsız kaynağı olan bir diken olması için giriştikleri eylemlere karşı Koalisyon’un attığı şiddetli tokat teşekkürü hak etmektedir.

Islah Partisi ve Yemen halkı Koalisyon içinde yer alan kardeşlerimizin fedakarlıklarını ve akan şehit kanlarını asla unutmayacak. Bu kanlar Yemenlilerin kanlarıyla karışarak haysiyet ve özgürlük bitkisini suladı. Bu kahramanlık ve fedakarlık tüm Yemenlilerin vicdanında kazınmış bir işaret olarak kalacaktır.

Yemenli bir yazarın partinizin şaibeli anlaşmalar yaparak ülkeyi sattığı, ortaklarına ihanet ettiği ve silah ticareti yaptığıyla ilgili ithamlarına karşı ne diyorsunuz? Neden partinizin Koalisyon güçlerinin Husi milislerine karşı yaptığı operasyonlara karşı tutumu daima tartışmalara neden oluyor? Partiniz neden bu operasyonlar konusunda bazen hoşgörülü bazen de şantajcı ve oyalayıcı olmakla itham ediliyor?

Meşru yönetimin oluşumunlarından biri olarak Islah Partisİ’nin tutumu darbeye karşı olmuştur. Parti tüm imkan ve gücünü Yemen’in eski itibarını kazanması için sarfetmiştir. Parti yönetimi darbecilere karşı yürütülen halk devrimiyle sıkı bir ilişki kurmuştur. Bu yolda büyük fedakarlıklara katlanmış üyeleri öldürülmüş, kaçırılmış, işkence görmüştür. Aynı zamanda parti binaları yakılmış, yağmalanmış ve üyelerinin evleri havaya uçurulmuştur. Bugüne kadar isyancı nezarethanelerinin binlerce Islah partiliyle dolu olması onların kahramanlıklarını ve fedakarlıklarını göstermektedir.

Bazılarının söylediği gibi Suudi Arabistan ve BAE Veliahtlarıyla görüşmenizden sonra partinin savaş alanındaki stratejisini ve katılımını değiştirdiğine yönelik iddialarına ne diyorsunuz?’

Partimiz ulusal kamuoyunu harekete geçirmek için tüm araçlarını seferber etti. Partimiz, darbeye karşı savaş başladığından beri direnişle yakın ilişki içinde oldu. Bu bizim sabitemiz ve siyasi tutumumuz. Bu güçlü siyasi duruşumuza ek olarak partililer direnişe de katılmışlardır.

Bizim ıslah konusunda tutumumuz açıktır. Başından beri Husi ayaklanmasına karşı çıktık. Bu pozisyon için fahiş bir bedel de ödedik. Darbecilere karşı söz ve silahla direnen Koalisyondaki kardeşlerimiz ve Yemen’deki tüm parti ve oluşumlarla yan yanaydık. Bu direniş darbe düşene kadar sürecek.

Husilere karşı operasyonlardaki tutumunuz niye şüphelere neden oluyor? Ve bundan kim istifade ediyor?

Çalışanlar eleştirilir. Işık boşluğa yönelmez. Bizim rolümüz inkar edilemez. Yaptıklarımızı halkımızın takdir etmesi yeterlidir. Buna ek olarak yönetim ve Koalisyon rolümüzün önemini biliyor. Husilerin Abdullah Salih liderliğinde siyasi sürece ani müdahalesi Yemen halkının her kesiminden darbe karşıtı bir direnişe sebep oldu. Daha sonra Yemen topraklarının her yerinde halkın onurunu korumak için ulusal orduda Husilerle savaşmaya dahil oldu. Darbecilerin düşürülmesi sadece Islah partisinin değil tüm Yemenlilerin meselesidir. Bu bize güç veriyor. Partimizin darbecilerin devlete karşı yaptığı ayaklanmaya karşı tutumu şüphe götürmez.

Şu andaki meşru hükümeti nasıl görüyorsunuz? Şu ana kadar gerçekleşen şey nedir?

Meşru hükümet her gün kazanımlarını arttırıyor, darbeciler ise her geçen gün başarısızlığa uğramaya devam ediyorlar. Zorluklara rağmen tekerlek ileriye gidiyor. Hükümet, kuvvetini güçlendirmek ve zaafların sebebini tedavi etmeyi içeren genel bir değerlendirme yapmak için çabalarını arttırmaya isteklidir. Aynı zamanda hükümet, kurtarılmış bölgelerin şartlarını iyilleştirilmeyi, devlet kurumlarını aktif hale getirmeyi ve Yemenlilerin bağlılığını sağlayan başarılı bir model sunmayı istemektedir.

Partiniz Abdullah Salih’in öldürülmesinden sonra “ Genel Halk Kongresi”yle Husi karşıtı anlaşma yapmaya hazır mıdır? Şartlarınız var mı?

Islah Partisi ülkedeki darbe karşıtı tüm güçlerle el eledir. Artık öyle bir merhaledeyiz ki halkın acılarını uzatacak bir isyancı savaşı kaldıramayız.

Şu anda Genel Halk Kongresiyle herhangi bir iletişiminiz var mı?

Islah Partisi, Halk Kongresi’yle (GHK) sürekli iletişim halindedir. Biz GHK’nın tüm üyelerini darbe karşıtlığı şemsiyesi altında mücadeleye çağırıyor ve teşvik ediyoruz. Tecrübeler İran Husi milislerinin hiç bir anlaşmaya itibar etmediğini gösteriyor. Bütün devlet kurumlarının iş yapamaz hale getiren darbede kendilerine her türlü yardımda bulunan Abdulah Salih’in liderliğine gösterdikleri vefasızlık bunun delilidir. Onlar nefes alır gibi kolay vefasızlık edip yalan söylüyorlar.

Abdullah Salih’in hatalı hesaplarının kurbanı olduğuna inanıyor musunuz?

Eski başkanın Husi milisleriyle ittifakı Yemen’de ölümcül bir stratejik hata oldu. Sonunda Abdulah Salih’i ölüme götürdü. Bugün Salih’in destekçilerinin de içinde olduğu pek çok kişi bir yol ayrımında olduklarını görüyorlar. Bu tarihi zamanda başımıza gelen tehlikeye karşı güçlerimizi birleştirmek ve saflarımızı sıklaştırmak zorundayız. Yemen’in tarihi geçmişine sahip çıkmak ve geleceği için de… Temennimiz o dur ki GHK, güçlerini meşru hükümet çatısı altında birleştirsin.

Husileri kovduktan ve ülke topraklarının tümünden temizledikten sonra önümüzdeki günlerde diğer Yemen partileriyle ortaklık konusunda ne dersiniz?

Diğer Yemen güçleriyle ortak hareket etmek başlangıçtan beri partimizin tarzıdır ve bunu uzun zamandır uygulamaktadır. Bu konuda, Islah Partisi’nin gerçekleştirimesinde ve sürdürülmesinde büyük rol oynadığı, bölgede en önemli siyasi deneyim olan ortak toplantı organizasyonuna bakabilirsiniz.

Parti, geçtiğimiz yıl kuruluş yıldönümünde güvenlik ve istikrarı sağlamak içinYemen siyasetinde demokratik siyasi güçler arasında iyi yönetim ilkelerine dayanan, bilinçli bir ortaklığa bağlığını ilan etti. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu ortaklığın on yıl belki daha fazla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz.

Güney sorunun çözümüyle ilgili partinizin vizyonunda bir değişiklik var mı? Husiler kovulduktan sonra Başbakan yardımcısı Abdülaziz Cebari’nin talep ettiği bir referandum gerçekleştirilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Biz ulusal diyaloğun sonuçlarına bağlıyız. Böyle hassas bir konuda tek başına tutum takınamayız. Güney sorunu tüm siyasi unsurlardan büyük ilgi görmüştür. Bu, eski sistemin tüm adaletsizliklerini gidermek için garantör federal devlet çerçevesinde adil çözümlerle ortaya çıkan Ulusal Diyalog Konferansı’nın gündemindeki en önemli dosya idi. Bütün ülke, topraklarını özgürleştirmek ve dışarıdan desteklenen bir topluluğun ülke dışına atılması için bir savaşa girmiş durumda. Koalisyonda meşru hükümetin birlik kararını teyid ederek Yemen topraklarının birliğine defalarca vurgu yaptı. Islah partisi olarak Yemenlilerin ve Koalisyon’un görüşlerine bağlıyız.

Parti içinde bazıları, bölgedeki değişimlere paralel olarak Yemen’deki değişimin ardından parti vizyonunu, fikirlerini ve stratejisini yeniden gözden geçirmeyi istiyor. Bu konuda hangi niyet taşınmaktadır?

Tüm değişiklerden sonra siyasi güçlerin önünde iki seçenek var: Ya ilerlemeye hazırlanmak ya da geçmişte kalmayı kabul etmek. Anladığımız şey siyasi değişim, devleti ve siyasi grupları kapsayacak. Yemen ve bölgede gerçekleşen değişikliklerin üzerinde durmak gerekir. Biz yaşanan sorunlar ve tutumumuz hakkında genel bir değerlendirme yapmak için ilk fırsatta 5. Genel Kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Bu değerlendirmelere Islah Partisi’nin çerçevesinin yenilenmesi de dahil.