Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Yemen hükümeti, BM heyeti ile iş birliği yapmayacağını duyurdu | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Yemen hükümeti, ülkedeki şiddeti ve insan hakları ihlallerini inceleyen uzman heyetin görev süresinin uzatılmasını öngören Hollanda tasarısının 12. paragrafını reddetti.

Yemen hükümeti yaptığı yazılı açıklamada, BM’ye üye devletlerin iç meselelerine müdahale etmemesini talep ederek uzman heyetle işbirliği yapmayacağını belirtti. İnsan Hakları Konseyi’ndeki çalışma mekanizmasının Hollanda’nın İnsan Hakları Konseyi’nin çalışmalarını açıkça siyasileştirmeye çalıştığını gösterdiği belirtilen açıklamada önyargılı bir yaklaşım olduğu ve üye devletlerin karara saygı duyması gerektiği ifade edildi.

Yemen hükümeti, ihlaller ışığında uzman heyetin görev süresinin uzatılmasının ulusal mekanizmayı, hesap verilebilirliği ve adaletin uygulanmasını olumsuz etkileyeceğine dair uyarıda bulundu. Ulusal Komisyon’un insan hakları ihlalleri iddialarını soruşturmasının sağlanması ve görevini yerine getirmesi için uluslararası mekanizmalara destek çağrısında bulundu.

Tanınmış uluslararası ve bölgesel uzman gruplardan oluşan Uluslararası Yemen Heyeti’nin görev süresinin uzatılmasını öngören Hollanda tasarısının oylanmasından kaynaklanan İnsan Hakları Konseyi’ndeki bölünmelerden dolayı hükümetin rahatsızlık duyduğu belirtilen açıklamada 26 devletin tasarıyı onaylanmadığına ya da çekimser kaldığına dikkat çekildi.

Konsey’in geçen yıl 30 Eylül’de Yemen’deki insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak üzere kurduğu heyete destek veren Suudi Arabistan ve BAE gibi ülkeler de bu kez heyetin görev süresinin uzatılmasına karşı çıktı.

Söz konusu ülkelerin tasarıya karşı çıkmasında Uluslararası Yemen Heyeti’nin 28 Ağustos’ta iç savaşın hüküm sürdüğü ülkede hükümet ve Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon’dan bazı kimselerin savaş suçu işlediğine dair sözde gerekçeler olduğunu bildiren raporu büyük rol oynadı.

47 üyeli Konseyd’e tasarı tüm itirazlara rağmen 21 lehte, 8 aleyhte ve 18 çekimser oyla kabul edildi.

Oylamada Suudi Arabistan ve BAE’nin yanı sıra Mısır, Burundi, Küba, Çin, Pakistan ve Venezuela gibi ülkeler tasarı aleyhinde oy kullandı.

Kabul edilen tasarı ile Uluslararası Yemen Heyeti’nin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına karar verildi.

Heyetin geçen ay yayımladığı raporda Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon güçlerinin hava saldırılarının doğrudan sivil kayıplara yol açtığı öne sürüşerek “Hava saldırılarından yerleşim alanları, pazar yerleri, cenazeler, düğünler, gözaltı merkezleri, sivillere ait tekneler ve hatta sağlık kuruluşları da etkilendi” ifadesine yer verilmişti.