Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Yemen hükümeti, darbecileri çözümü baltalamakla suçluyor | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Yemen meşru hükümeti, başkan Abdurrabbih Mansur Hadi ile birlikte darbecilerin ve suçluların yaptıklarına göz yuman uluslararası tutuma karşı, ses çıkarmaya başladı. Barış girişimlerini başarısızlığa uğratan Salih ile silahlı Husi birliklerinin sorumluluklarını ve suçlarını belirleme konusunda uluslararası camiadan açık ve tutarlı olmalarını istedi.

Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdü’l-Melik Hilafi, uluslararası camianın, yapılan girişimleri ve kararları kabul etmeyen, çeşitli suçlar işleyen silahlı militanlara güçlü bir mesaj iletmeleri gerektiğini söyledi.

Yemen Başbakanı Mansur’un, BM heyetinden İsmail Veled ile yaptığı buluşmada da bulunan Hilafi, sözlerine şunları ekledi, “Uluslararası kamuoyuna artık düşen şey, açık bir şekilde Husiler’in sorumluluklarını tayin etmeleri, her şeyi reddetmeleri ve Salih’in siyasi manevralarının Yemenliler’in sıkıntılarını daha da artırması ve bu militanların ölüm ve yıkım isteyen gerçek yüzlerinin deşifre olması gerçeğine karşı dürüst bir tavır takınmalarıdır.”

Bakan, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, Başkan Hadi, Yemen hükümetinin barış tutumunu yenilediğini, BM heyetinin çabalarını takdirle karşıladıklarını, güvenlik konseyinden çıkan kararları (en son 2016 kararı çıktı) ve müzakere ve arabulucu gezileri de hoş karşıladıklarını belirtti

Husi militanlarını ve Salih kuvvetlerini, savaşı bitirecek çözümleri baltalamak suretiyle ayrılıklar ortaya çıkarmakla itham eden Hilafi, “Husi militanları BM heyetinin çabalarının boşa çıktığı şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Dolayısıyla uluslararası kamuoyunun açık ve dürüst olması gerekir” dedi.

Başbakan Hadi de dün Riyad’da BM heyeti ile yaptığı buluşmada, barışın gerçekleşmesi için hırslı olduklarını belirtti. Aynı zamanda BM’nin göstermiş olduğu çabaları da takdir ederek heyet başkanı İsmail Veled’e ayrıca teşekkür etti.

Öte yandan BM heyeti başkanı İsmail Veled’de, Yemen Başbakanı’nın göstermiş olduğu çabaları övgüyle karşıladı ve uluslararası camianın adil bir barışın yanında durduklarını belirtti.