Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Yemen Islah Partisi’nden BAE’ye teşekkür Katar’a tepki | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Riyad: Abdulhadi Habtur/Şarku’l Avsat

Yemen Islah Partisi yaptığı açıklamada parti yetkililerinin BAE’de düzenlediği toplantıların daha önce Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ta düzenlenen toplantıların devamı olduğunu vurguladı.

Parti, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın himayesinde Riyad’da yapılan önceki toplantıları ve BAE’deki buluşmayı Arap Koalisyonu’nu Husi darbesini sona erdirme çabalarını destekleyen olumlu bir adım olarak nitelendirdi.

Islah Partisi’nin Basın Birimi Başkan Yardımcısı Adnan el-Udeyni, Suudi himayesinin, BAE liderlerinin Islah liderlerine yaptığı bu daveti taçlandırdığını vurguladı. Udeyni, “BAE’deki kardeşlerle yapılan görüşme, Yemen’deki meşru hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu’nun darbenin sonlandırılması ve devletin yeniden yapılandırılmasına yönelik hedeflerini gerçekleştirmesi için güçlendirilmesi ve koordine edilmesi yönünde olumlu ve önemli bir adımdır” dedi.

El-Udeyni, Şarku’l Avsat’a verdiği röportajda, Islah Partisi’nin tüm yurtdışı hareketlerini yöneten politikanın, politik liderlerin meşruiyeti ile Islah da dahil olmak destekleyici siyasi güçler arasındaki çabaların entegrasyonu bağlamında gerçekleştiğinin altını çizdi.

Udeyni: Islah, başlangıçtan itibaren BAE’nin tavrından memnun

Adnan el-Udeyni, BAE liderliğiyle yapılan bu görüşmelerin “Islah” ve Yemen’deki rolü ile ilgili herhangi bir şüpheyi bertaraf edip etmediği sorusuna Islah Partisi’nin Arap Koalisyonu kapsamındaki Suudi rolünü tamamlayıcı nitelikte olan BAE’nin Yemen’deki tavrını başlangıçtan beri memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Udeyni bu bağlamda şu ifadeleri kullandı: “Biz Islah’ta politik tutumlar yoluyla resmi olarak ya da medya üzerinden BAE’yi hedef almadık. Arap Koalisyonu kapsamındaki Suudi rolünü tamamlayıcı nitelikte olan Yemen’deki BAE rolünü başından beri memnuniyetle karşıladık. BAE’li kardeşlerin Islah Partisi’nin rolü veya bilgi eksikliğiyle ilgili herhangi bir şüpheleri olduğunda ya da yanlış bilgilere sahip olduklarında, bunu tüm görüşmelerimizde BAE liderliğine açıklamaya çalıştık. Islah’a itibarını iade eden ve başkalarının söylediklerini değil gerçeği sunan açık bir görüşe ulaştıklarını umuyoruz.”

Islah Partisi’nin medya bölümü başkan yardımcısı, BAE liderliği ile Islah liderliği arasındaki görüşmelerin halen devam etmekte olduğunu ve bugün sona erebileceğini belirtti. Toplantıların Koalisyon’un ve meşru hükümetin İran destekli Husi darbesini sona erdirmek ve devleti yeniden yapılandırmak için en iyi durumun ortaya çıkmasına ihtiyaç duydukları uygun bir zamanda gerçekleştirildiğine dikkat çekti.