Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Yemen’e yapılan insani yardımlarda yolsuzluk şüphesi | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Yemen Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, insani yardım örgütleri aracılığıyla alınan uluslararası mali yardımın, değerlerinin yaklaşık yüzde 54’ünü kaybettikleri karaborsa işlemlerinden geçene kadar banka hesaplarına girmediğini bildirdi.

Bakanlık, uluslararası insani yardım kuruluşlarının ofisleri için döviz bozdurma işlemlerinin yıl boyunca yapılmadığını doğrulayarak, bu ofisler tarafından yapılan tüm ödemelerin resmi döviz kurları çerçevesinin dışında olduğunu belirtti.

Maliye Bakanı Yardımcısı Mansur el-Batani, “Hiçbir uluslararası kuruluş, merkez bankasında hesap açmadı. Bu nedenle Maliye Bakanlığı’nın denetimi altında değiller. Bağış yapan ülkeler tarafından ticaret bankalarının hesaplarında istenen şekilde kaydedildi, bu da fonların karaborsada spekülasyon sürecini kolaylaştırdı” açıklamasında bulundu.

Resmi fiyat ile karaborsada hakim olan fiyat arasındaki farkın istismar edilmesi yoluyla döviz kurlarının manipüle edildiğini söyleyen el-Batani, karaborsadaki spekülasyonları önlemek için resmi kanallar vasıtasıyla para alışverişi yapma çağrısında bulundu.

Maliye Bakanlığı’ndan bir kaynak, karaborsadaki Yemen riyali döviz kuru farkının, nakit işlemlerde resmi fiyatın 135 riyal üzerinde olduğuna, vadeli çek işlemlerinde ise farkın 245 riyalin üzerine çıktığına dikkat çekti.

Bu da, Yemen’in aldığı mali yardım üzerinden, karaborsada spekülasyon yoluyla kazanmak için geniş bir kapıyı açıyor.

Bu yılın ilk dokuz ayında, 702 milyon dolar kaybolmuş oldu.

Bu miktar, Yemenlilere tahsis edilen 1.3 milyar dolarlık fondan, resmi para biriminin fiyatı ile karaborsa fiyatı arasındaki farka eşit.

Bu tutarın hayali olarak kaybolması, Sana’daki en önemli uluslararası yardım kuruluşlarının ofisleri içinde yolsuzluk şüphesi olasılığını gösteriyor.

Yemen Araştırmalar ve Ekonomik Medya Merkezi Başkanı Mustafa Nasr, her bir dolar için 135 riyali aşan kur farklarından toplanan tutarları kimsenin bilemediğini ve toplam farkın 702 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Uluslararası kuruluşların, Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı’na bağlı olduğunu söyleyen Nasr, Bakanlığın, Merkez Bankası, uluslararası yardım kuruluşları ve bankalar arasında koordinasyon çağrısında bulunması gerektiğini ifade etti.

Bilindiği gibi Husi isyanı ve finansa bağlı ekonomik sistem, Yemen’in para birimini etkiledi. Bu da, döviz kurundaki boşluğu kullanarak, finansal manipülasyonu gerçekleştirmek isteyenlere açık kapı tutmak anlamına geldi.