Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Zayani’den KİK’in bölgedeki önemine vurgu | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Dr. Abdüllatif el-Zayani, konseyin, bölgenin güvenliği ve istikrarı ile birlikte halkın çıkarlarını korumada aktif bir rol oynadığını ifade etti.

Salı günü Cambridge Üniversitesi Körfez Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Körfez Araştırma Forumu’nun açılışında konuşan Zayani, bölgedeki yaşananlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Zayani, siyasi, güvenlik ve ekonomik zorlukların sebep olduğu trajedilerin üstesinden gelinebilmesi için sürekli çabalar sarf edilmesi ve devam eden çatışmaların son bulacağına dair bölge halklarına umut aşılanması gerektiğini belirtti.

Bölge istikrarına devam vurgusu

Zayani konuşmasının devamında, KİK’in, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden çeşitli güçlüklerle yüzleşmek için aşırılıkçı terör örgütlerinin mevcudiyetinin yanı sıra bölgedeki ülkelerin iç işlerine yönelik İran müdahalelerine karşı güçlü çabalar göstermeye devam ettiğini açıkladı.

Bölgede istikrarın sağlanmasında Birleşmiş Milletler (BM) ve Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) oynadığı role değinen Zayani, BMGK’ın güvenilirliğini yeniden tesis etmesi gerektiğini belirterek, Yemen’deki durumun 2216 sayılı Konsey Kararı’nın uygulanması halinde daha iyi olacağını kaydetti.

Zayani’den BM Tüzüğü açıklaması

Zayani, “BM Tüzüğü’nün 8. bölümü, bölgesel çatışmaların çözümüne, bölgedeki krizlerin üstesinden gelinmesine ve durum gerektirdiği takdirde gerekli yürütme mekanizmalarının devreye sokulmasına imkân verir. Tüzüğün 8. bölümünün ruhunun güçlendirilmesi ve bilhassa BM kararlarının etkinleştirilmesi gerekiyor. Sorunları ve krizleri meydana gelmeden önce önlemek için daha pratik olmalıyız” açıklamasında bulundu.

Bölgedeki gençlerin aşırılıkçı fikirlerden korunmaları gerektiğine dikkat çeken Zayani, bu çerçevede özenle hazırlanmış planlar yapmanın ve stratejiler geliştirmenin önemine vurgu yaptı.

Bölge ülkeleri için istikrar mesajı

Zayani, bölge ülkelerinin, birbirleriyle yakın ve sıkı ilişkiler kurmaları halinde, arzu edilen istikrar ve refahı elde etmek için bir fırsata sahip olacaklarını belirterek, bu karşılıklı bağlılığın uzun vadeli bir vizyon, politik irade ve ciddi bir eylem gerektirdiğini vurguladı.

Zayani ayrıca, Avrupa kıtasındaki ülkelerin istikrarının, ortak hedefler ve değerler tarafından desteklenen karşılıklı bağlılıkla birlikte, Avrupa Birliği, NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi etkili kurumlardan kaynaklandığına vurgu yaptı.

İstikrarlı bir Ortadoğu’nun yeniden yapılanma için büyük bölgesel ve uluslararası yatırımları kendine çekeceğine değinen Zayani, bölgenin bu yatırımlar nedeniyle büyük kazanımlar elde edeceğini vurguladı.

Zayani son olarak, bölgedeki çatışma ve şiddet döngüsünden çıkabilmenin, ortak çıkarlar gözetilerek hazırlanmış bir planı ve uzun vadeli bir vizyonu gerektirdiğinin altını çizdi.