Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Shira Ovide | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Büyük şirketler ve demokrasiye zararları

Büyük şirketler ve demokrasiye zararları

Tüm büyük oyuncular, büyük şirketlerin demokrasiye, halk sağlığına, adil rekabete, ekonomik eşitliğe veya mahremiyete zarar verip vermediğiyle ilgili sorunlarla karşı karşıya. Bu konular, bu yıl çeşitli gazetelerin birinci sayfalarında yer aldı ve iş dünyası ve finans...