Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

beşar esad | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Sünneti kenardan yaşama sanatı

Sünneti kenardan yaşama sanatı

Hafız Esad’ın (1970) devrimi ile beraber açıkça görüldü ki, Milli Baas demokrasi savaşını kaybetti. Devrim mezhepçi bir karaktere büründü. Fakat Esad, bu açıkça mezhepçi sistemde Sünni ekseriyete sahip Suriye toplumuna nasıl davrandı? Zannedersem Esad,...