Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

entropi | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
2018… Dünyanın entropi eşikleri

2018… Dünyanın entropi eşikleri

Birkaç saat sonra yıl bizi bir sonrakine teslim edecek. Kim bilir kaç gece ve gün birbiri ardına gelecek ve sabit kalan bu topraklar üzerinde kaç nesil gidip, kaç yeni nesil gelecek. Belki de dünyanın gelecek yıldaki hali ve sonu hakkında bir tefekkür anı olarak...