Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

hız | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Hız ve insan

Hız ve insan

Başlangıçta insanlığın hız ölçümü: atlar, katırlar ve fillerdi. İnsan bu hayvanlardan yük ve insan taşımacılığında, başka toprakları işgal etmede, halkını öldürmekte, mallarını yağmalamakta ve zaferini ilan etmekte yararlandı. İşte insanlık karada hızı bunun için...