Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

sağ | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Hangi sağ ve hangi sol? Tanımlama çabası!

Hangi sağ ve hangi sol? Tanımlama çabası!

Hayatımda öğrendiğim en ilginç politik çelişkilerden biri de, ABD ve Komünizm arasındaki ‘tuhaf’ ilişkidir. Kapitalizmin bayraktarlığını yapan ve Komünizme karşı mücadele eden bu süper güç, Sovyetler Birliği’ni inşa eden Bolşevik Devrimi’nin çıkış serüvenini en...