Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Yahudi | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Irak Yahudileri tarihinden sayfalar

Irak Yahudileri tarihinden sayfalar

Irak’taki Yahudi toplumu dünyanın en eski Yahudi toplumlarından biriydi. Küçük bir azınlık olarak, Babilliler döneminden itibaren Irak’a egemen olan birçok gücün yönetimi altında yaşamak zorunda kaldılar. Bu da liderlerine, topluluk üyelerini tehlikelerden korumak...