Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Abdullah Raddadi | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Fikri mülkiyetin önemi

Fikri mülkiyetin önemi

Fikri mülkiyetin ekonomiye olan etkisini inkar etmek mümkün değildir. Ülkeler doğal ve insan kaynaklarını ihraç ettikleri gibi bilim ve tekniği de ihraç eder. Birçok ülkenin ihraç ettiği ürünler temelde Ar-Ge araştırmalarından elde ettikleri kazanımlara ve özelliklere...
Suudi Arabistan’daki Apple ve Amazon şirketi

Suudi Arabistan’daki Apple ve Amazon şirketi

Suudi Arabistan, 2000 yılından bu yana yabancı yatırımları başlatmasına rağmen yatırımcıların Suudi piyasasına girmeye çekinmelerinden dolayı geçen 10 yıldaki gerçekler, çok utanç vericiydi. Bu şüpheler, genelde Ortadoğu’yla kraliyet özelde ise kraliyetle batı dünyası...