Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Velid Ebi Merşid | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
İkilem döneminde Lübnan

İkilem döneminde Lübnan

Neredeyse Hizbullah ve Suriye’de rejim ordusunun ağır topçusu, üç yıl devam eden çatışmalardan sonra Arsal’da (Suriye-Lübnan sınırı) Heyetu Tahriru’ş Şam’a (HTŞ) karşı askeri zafer kazanamayacaktı. Lübnan’da silahlı güçlerin ayrıcalığı konusunda...