Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

dürziler | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Dürziler: Marufoğulları

Dürziler: Marufoğulları

Dürzi’nin, her nerede olursa olsun, elde ettiği en önemli başarı, az miktarda olmalarını yaratıcılık ve mükemmellikleriyle telafi etmeleridir. Tarihe baktığımızda, yabancı işgale karşı mücadelede, siyasette, ulusa bağlılıkta ya da kültür, sanat ve edebiyatta...