Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

din | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Din ve inananlar arasındaki mesafeye dair

Din ve inananlar arasındaki mesafeye dair

Dr. Mesfer el-Kahtani arkadaşımız, Makasıd Fıkhı’na (Dinin hedeflediği ilkeler doğrultusunda içtihad etmeyi esas alan Fıkıh ekolüne) en çok ilgi duyan Suud âlimlerinden birisi. Bu konuda yazılmış pek çok kitabı ve onlarca makalesi bulunmakta. Ortaya koyduğu...