Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Tevfik Seyf | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
WhatsApp gibi lider düşünceler

WhatsApp gibi lider düşünceler

Kalkınmayı başlatmak için gerekli enerji, azim ve genel irade ile ilgili “Patlamanın Yıldırımı” olarak adlandırdığımız ve geçen hafta bahsettiğimiz kavramın tek bir düşünceden meydana gelmediğini söylersek insaflı davranmış oluruz. Çünkü her biri kendi içerisinde...
İletişim ve ayrışma nedeni olarak din ve kimlik

İletişim ve ayrışma nedeni olarak din ve kimlik

Geçen haftaki yazımda çok yaygın bir olguya işaret etmiştim. Buna göre, insanlar dini içerikli ilişkilerin aksine bilhassa dünyevi çıkarlar söz konusu olduğunda kendilerinden farklı olanlara karşı daha açık ve hatta onlarla işbirliği yapmaya daha meyilliler. Din veya...
Kopukluktan ortak yaşama

Kopukluktan ortak yaşama

Dinlerarası diyalog ya da farklı dinlere inananlar arasında diyalog, bu günlerde insanların önemli kaygılarından birisi değil. Aslında bu düşünce, inanan büyük çoğunluğun içinde gizli bir şekilde mevcut. Tabi bazılarının bu düşünceden hoşlanmadığını ve bu düşünceyi...
Günümüz dünyasında inancın rolü

Günümüz dünyasında inancın rolü

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Kral Abdullad Dinler Arası Diyalog Merkezi, Suudi Arabistan’ın son yıllarda başlatmış olduğu girişimlerin en önemlilerinden biridir. Bu merkez, uluslararası düzeyde dinlerin mensupları arasında bir köprü kurmak, çoğulculuğu kabul...
Batı ile olan ilişkimiz

Batı ile olan ilişkimiz

1974 başlarında “Batılı Liderler Diyorlar ki: İslam’ı Yok Edin, Müslümanları da Öldürün!” isimli kitabın ilk baskısı, Arap duygularının kabardığı ve iyimserliğin zirve yaptığı bir dönemde yayınladı. Zira o sırada “Ramazan Savaşı”nda (1973 Arap-İsrail/Yom...