Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

sömürge | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Bilgi sömürgeciliği

Bilgi sömürgeciliği

Bir halkın başka bir halkı ve bir milletin başka bir milleti kullanması anlamına gelen sömürgecilik, insanlar arasındaki ilişkilerde zorunluluk mudur? İlişkilerin temel bir parçası mıdır? Sömürgecilik, esasında bozuk bir güç dengesinin ifadesi midir? Güç dengesindeki...