Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Abdulmunim Said | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Sanatın toplumların modernleşmesindeki rolü

Sanatın toplumların modernleşmesindeki rolü

Bugün, son iki aydır ABD’de yapmak istediğim işin son günüydü. Ardından tekrar Kahire’ye döneceğim. Bu süre boyunca Maine eyaletindeki Rock Corner’da kaldım. Burada bulunma nedenim ise doktora tezleri sonrasında araştırmacılara verilen “yalnız kalma ve dinlenme”...
Çarpıcı küresel gelişmeler!

Çarpıcı küresel gelişmeler!

Ne I. Dünya Savaşı ne de II. Dünya Savaşı aniden patlak vermedi. Soğuk Savaş, ön işaretler vermeden bitmediği gibi ABD tesadüfen ya da Sovyetler Birliği’nin çökmesiyle dünyada tek süper güç haline gelmedi. Dünyada Amerikan dönemine son veren 11 Eylül 2001...
Liberal ve muhafazakâr felsefe arasındaki ABD

Liberal ve muhafazakâr felsefe arasındaki ABD

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’a geldiğinden beri medyayla kavga ediyor. Bu kavganın varlığı, açıklamalarını ve yorumlarını, sadece sosyal medya (Twitter) araçlarını kullanarak yayınlamasından açıkça anlaşılmaktadır. Amerikan medyasını, Amerikan...
Petrol ve siyaset

Petrol ve siyaset

Petrol enerji kaynaklarından birisidir. Siyaset ise, “gücün” dengeler gözetilerek ifade edilmesidir. Gerek Ortadoğu gerekse dünyada, başkaları üzerinde etki bırakmak için siyasetin kendine has yöntemleri vardır. Petrol ve siyaset arasındaki ilişki son...
Arap stratejik ittifakı

Arap stratejik ittifakı

Uluslararası ilişkiler alanında öğrendiğimiz ve sonra da mesleğimiz gereği öğrencilerimize öğrettiğimiz en temel kural, temel meselelerle, gündelik olayların bir sonucu olarak kopartılan “gürültü”yü birbirinden ayırmanın zaruri olduğudur. Bu ikincil yani temel olmayan...