Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Memun Fendi | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Yeni dünya düzeni

Yeni dünya düzeni

Dünya liderlerinin, BM Genel Kurulunda yaptıkları konuşmalar, çizgileri oluşmaya başlayan yeni bir dünya düzeni ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un konuşması, bu yeni düzenin doğası ile ilgili var olan uluslararası...
Mısır’da cinsel taciz

Mısır’da cinsel taciz

Cinsel taciz; bir toplumdaki (kabalık) ahlaki çöküş ile başta sözlü şiddet, doğrudan şiddet, zarar verme ve kıskançlık olmak üzere genel olarak şiddeti birbirine bağlayan bir köprüdür. Bugün cinsel tacizden bahsetmek istiyorum çünkü bu konu geçen hafta boyunca...
Neden geri kaldık? Bir kez daha…

Neden geri kaldık? Bir kez daha…

Bir önceki yazımda, Hişam Şarabi, Michael Hudson, Hernando de Soto ve Taha Hüseyin’in, Arapların diğer milletlere göre geri kalmalarının nedenlerini ele alan teorilerini sundum. Yukarıda adı geçen kişilerden önce, bu konuyu ilk ele alan ve tartışan, Şekib Arslan...
Niçin geri kaldık?

Niçin geri kaldık?

Diğer milletlerden geri kalmışlığımızın sebeplerini açıklamaya çalışan pek çok teori var. Bu sorunu kültürel açıdan ele alanlar ilk göze çarpan isimlerdir. Bunlar arasında belki de en önemlisi Merhum Hişam Şarabi’nin ataerkil toplum üzerine olan teorisidir. Hişami...