Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

halid kıştini | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Zamanın etkisiyle değişen şeyler

Zamanın etkisiyle değişen şeyler

Tarih boyunca insan toplumları: Köy ve şehir ya da göçebeler ile yerleşik olanlar şeklinde ikiye ayrılmıştır. Bu olgu; edebiyattan şiir, sanat ve medeniyete kadar insan zihinini meşgul eden birçok alanı etkilemiştir. Buna ek olarak, tarihsel süreci diğer tüm yönleri...
Irak Yahudileri tarihinden sayfalar

Irak Yahudileri tarihinden sayfalar

Irak’taki Yahudi toplumu dünyanın en eski Yahudi toplumlarından biriydi. Küçük bir azınlık olarak, Babilliler döneminden itibaren Irak’a egemen olan birçok gücün yönetimi altında yaşamak zorunda kaldılar. Bu da liderlerine, topluluk üyelerini tehlikelerden korumak...
Her şeyin yolu, yordamı, geleneği ve teknolojisi var

Her şeyin yolu, yordamı, geleneği ve teknolojisi var

Tabii ki, her şeyin her malzemenin kullanımının yolu yordamı vardır. Dibekte kahve dövmenin örfü, adeti vardır. Dibek bedevi çadırının neresine konmalı? Kahve dibekte ne zaman dövülür? Hangi ritimde dövülür? Vs vs. Ayakkabı bile bir mesele… Nereye konulur? Ne zaman...
Irak gazetecilerinden biri üzerine

Irak gazetecilerinden biri üzerine

Saddam Hüseyin’in varlığı boyunca, başkaları gibi, ben de, dışarıdan müdahil bir güç olmadan kimsenin onu yerinden edemeyeceğine inanmıştım. Birçok gurbetçi de Irak mukadderatını ve sorumluluğunu alabileceklerini iddia etmeye devam ettiler. Dışarıdaki Iraklılar...
Hayvan, insana öğretir

Hayvan, insana öğretir

İnsanın hayvanlardan öğrendiği şeylerin çoğu kural, şaka ve öğüt türünden şeylerdir. “Tilki ile Leyleğin Ziyafeti” hayvanların dilinden türeyen halk anlatılarından biridir. Efsanelerle dolu olan ‘Kelile ve Dimne’ gibi. Bunda da halk folklorunda olduğu gibi tilkiyi...