Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Yusuf Deyni | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Erdoğan Türkiye’si nereye gidiyor?

Erdoğan Türkiye’si nereye gidiyor?

Erdoğan döneminde Türkiye’nin, siyasi hayatındaki vesayet güçlerine karşı değiştiğine şüphe yok. Bu değişimin devletin istikrarını da sarstığına da şüphe yok… Her ne kadar hükümetin bu siyasi ayrışmalarla başa çıkmak için alt etmeye çalıştığı ekonomik koşullar,...
Katar’ın deneme politikası: Vakit beklemez!

Katar’ın deneme politikası: Vakit beklemez!

Kendi sorunlarını çözmek yerine yeni politik problemler üreten, Körfez bağlamından izole edildiğinden iç kaynaklarını tüketen ve bu sayede iç gelişmelerini dahi anlamaktan aciz Katar rejimi, hala kendine biçtiği hedeflere ulaşmaya çalışıyor. Katarın hakim zümresi,...